Nuorisokoti Jaloverso on päihdeongelmaisten nuorten hoitoon erikoistunut erityislastensuojeluyksikkö.

Erityisesti nuorilla päihdeongelma ei ole yksiselitteinen, vaan siitä kärsivien nuorten ongelmat ovat moninaisia, usein myös päällekkäisiä. Siksi Jaloversossa on mahdollisuus hoitaa päihdeongelman rinnalla esiintyviä mielenterveys-, trauma-, rikollisuus- ja väkivalta- ja karkaamisongelmia. Päihdeongelman hoidossa keskitytään lisäksi ahdistuksen hallintaan, tunne-elämän tasaantumiseen ja arjen taitojen opetteluun. Henkilökunnalla on tarvittava valmius arvioida sekä päihde- että mielenterveysongelman laajuutta ja sen hetkistä tilaa.

Jaloverson päihdetyön ohjelma on monipuolinen ja se suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kohdalla. Se pohjaa kognitiivisiin päihdetyön malleihin, jossa uuden toimintatavan oppimisella on suuri merkitys. Hoitotavat ovat usein ratkaisukeskeisiä ja tavoitteena on, että asiakas kykenee muuttamaan toimintaansa niiden avulla.

Vaikka päihdehoito on yksilöllistä, on muutamia kertoja viikossa päihde-, tunne- ja ahdistuksenhallintaryhmiä. Päihdetyö on sikäli monipuolista, että myös arki on suunniteltu tukemaan päihteettömyyttä. Hoito on mm. itse päihdeongelman pohtimista, ahdistuksen hallintaa ja tunteiden käsittelyä, mutta toisaalta myös arjen hallinnan harjoittelua, päivärytmin ylläpitämistä ja päihteettömien elämäntapojen harjoittelua.

Nuorisokoti Jaloverso Oy
Ehtootie 21, 16730 Kutajärvi
Kaikki oikeudet pidätetään 2021
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!