Toiminta

- Arjenhallinta
- Arki suunnitellaan tukemaan päihteettömyyttä
- Ahdistuksen hallintakeinot
- Päivärytmin opettelu ja ylläpito
- Päihteettömien elämäntapojen harjoittelua

Arvot

- Yksilöllisyys
- Rehellisyys
- Suvaitsevaisuus
- Avoimuus
- Vastuullisuus


Päihdetyössä lähdetään sairauskäsityksestä. Eli päihderiippuvuus on sairaus, joka on hoidettavissa itsehoidolla. Nuorilla päihteidenkäyttö voi kuitenkin riistäytyä käsistä erilaisten kasautuneiden ongelmien vuoksi, eikä näin ollen hoidon alussa voida arvioida, missä mittasuhteessa käyttö johtuu riippuvuudesta.