Johtaja Sanna Väisänen

Hoitovastaava Piia
Piia vastaa hoidollisista asioista ja koordinoi yhteistyössä omaohjaajien kanssa mm. asiakkaiden hoito- ja kasvatussuunnitelmat ja hoidolliset keskustelut.

Alaverso

Vastaava ohjaaja Kalle

  • Monipuolinen kymmenen työntekijän työryhmä
  • Koulutuksina sosionomi (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), lähihoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja, liikunnanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
  • Hoitosuhdeluku osastolla 1,3

Yläverso

Vastaava ohjaaja Sauli

  • Monipuolinen kahdeksan työntekijän työryhmä
  • Koulutuksina sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), lähihoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja.
  • Hoitosuhdeluku osastolla 1,8

Työryhmä on tietoisesti valittu siten, että osaamista ja kokemusta on laajasti. Lähes koko henkilökunta on saanut Integrum Oy:n lisäkoulutuksen kognitiivisesta päihdetyöstä ja asiakkaan kohtaamisesta. Henkilökuntaa valittaessa on kiinnitetty huomiota myös siihen, että koulutuksen, kokemuksen ja työhön sopivuuden lisäksi ryhmä koostuu erilaisista persoonista.

Jaloversossa tehdään työtä sen eteen, että työryhmä on pysyvä, yhtenäinen
ja sen ajantasaista osaamista ylläpidetään lisäkoulutuksin.

Jokaiselle nuorelle nimetään omaohjaajatyöpari. Omaohjaajat käyvät hoidollisia keskusteluja, osallistuvat perhetapaamisiin, suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa hoito- ja kasvatussuunnitelmia jne. Hoito- ja kasvatussuunnitelmien teossa on aina mukana hoitovastaava.

Nuorisokoti Jaloverso Oy
Ehtootie 21, 16730 Kutajärvi
Kaikki oikeudet pidätetään 2021
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!