Johtaja Sauli Parkko

Alaverso

Vastaava ohjaaja Sari

  • Monipuolinen kymmenen henkilön työryhmä.
  • Koulutuksina sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK), lähihoitaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, nuoriso- ja yhteisöohjaaja, nepsy-valmentaja.
  • Hoitosuhdeluku osastolla 1,3.

Yläverso

Vastaava ohjaaja Tiia

  • Monipuolinen yhdeksän henkilön työryhmä.
  • Koulutuksina sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), lähihoitaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, nuoriso-ja yhteisöohjaaja, nepsy-valmenja.
  • Hoitosuhdeluku osastolla 1,8.

Työryhmä on tietoisesti valittu siten, että osaamista ja kokemusta on laajasti. Henkilökunnan lisäkoulutuksia ovat mm. Integrum Oy:n kognitiivinen päihdetyö ja asiakkaan kohtaaminen, Roteva-turvakoulutus sekä eri mielenterveys-ja päihdetyön koulutukset. Henkilökuntaa valittaessa on kiinnitetty huomiota myös siihen, että koulutuksen, kokemuksen ja työhön sopivuuden lisäksi ryhmä koostuu erilaisista persoonista.

Jaloversossa tehdään työtä sen eteen, että työryhmä on pysyvä, yhtenäinen
ja sen ajantasaista osaamista ylläpidetään lisäkoulutuksin.

Jokaiselle nuorelle nimetään omaohjaajatyöpari. Omaohjaajat käyvät hoidollisia keskusteluja, suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa hoito- ja kasvatussuunnitelmia jne. Hoito- ja kasvatussuunnitelmien teossa on aina mukana vastaava ohjaaja.

Nuorisokoti Jaloverso Oy
Ehtootie 21, 16730 Kutajärvi
Kaikki oikeudet pidätetään 2021
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!