Yläverso on vastaanotto- ja arviointiosasto. Asiakaspaikkoja on viisi. Osastolla pysäytetään nuoren päihteidenkäyttö, arvioidaan tilanne, kartoitetaan ongelman kenttä, motivoidaan muutokseen ja luodaan jatkosuunnitelmia.Sähköposti: ylaverso@jaloverso.fi
Puhelinnumero: 044 235 94 86